Politika společnosti

Politika společnosti ITW PRONOVIA s.r.o.

Naše společnost se zabývá výrobou plastových a kovových komponentů pro automobilový průmysl.

Úspěch našich aktivit je v podstatné míře závislý na našich podnikatelských a výrobních procesech, produktech, spolupracovnících a partnerech a prezentuje se naším obchodním výsledkem.

Abychom dlouhodobě zajistili úspěch ITW PRONOVIA, s.r.o., budeme stále zlepšovat a nadále rozvíjet

 • naši organizaci
 • naše produkty a služby
 • naše procesy
 • ochranu životního prostředí a bezpečnost pracovníků

K tomu jsou vyzýváni všichni spolupracovníci na všech úrovních. Naše otevřená a důvěryhodná komunikace podporuje tento požadavek.

Vize:

To nejlepší pro auta

Poslání:

Inovacemi, kreativitou a precizností naší práce vytváříme výrobky a služby jedinečné hodnoty, které nám zajistí dlouhodobý růst, sociální jistoty našim zaměstnancům a jedinečnou konkurenční výhodu našim zákazníkům.

Základem našeho postupu je

 • Aplikace obchodního procesu 80/20
 • Trvalá diverzifikace produktů skrze inovace
 • Decentralizovaná firemní kultura a firemní hodnoty
 • Rozvoj a školení pracovníků, talent management

Naším cílem je zvýšit výkonnost našich výrobků a produktivitu naší činnosti.

Při vývoji, výrobě a odbytu našich produktů sledujeme požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce a zavazujeme se:

 • vyvarovat se úrazům, nemocem z povolání všech pracovníků
 • dodržovat závazné požadavky
 • na minimum zredukovat zatěžování životního prostředí
 • zacházet úsporně se zdroji
 • předcházet možným haváriím a nehodám